Tentang Kami

Assalamu’alaikum warahmatullah wabarakatuh

segala puji bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan-Nya, meminta ampunan-Nya. Dan kami berlindung dari kejelekan diri-diri kami, dan keburukan amal-amal kami. Barang siapa yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada sesuatupun yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang telah disesatkan-Nya, maka tiada sesuatupun yang dapat memberikan petunjuk kepadanya.Dan saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhaq disembah kecuali hanya Allah saja, tidak ada sekutu bagi Nya, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.“ Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah sebenar-benar taqwa kepada-Nya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.” (QS Al-Imran : 102)

Wahai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, dan daripadanya itu Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah dengan (mempergunakan) nama-Nya, dimana kamu saling meminta satu sama lainnya, dan (peliharalah) hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. “ (QS An-Nisaa’ : 1)“ Wahai orang – orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kamu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar.”(QS Al-Ahzab : 70-71)amma ba’du

Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah firman Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah, dan sejelek-jelek perkara (di dalam agama) adalah yang diada-adakan (tidak ada syari’atnya), dan setiap yang diada-adakan adalah bid’ah, dan setiap bid’ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka.

Tak Kenal Maka Tak Sayang, Tak Sayang Maka Tak Peduli

Kami adalah segelintir dari banyaknya umat manusia di wilayah Sawahlunto Sijunjung, Tepatnya sekitar 4 jam dari Kotamadya Padang, Suamtera Barat. Kami segelintir dari umat Islam disini yang alhamdulillah telah diberikan kesempatan dan hidayah untuk mengenal Islam secara benar sesuai dengan Al Qur’an, As Sunnah dengan Pemahaman Salafush Sholeh.

Kami saat ini sedang berjuang untuk mencari ilmu yang seluas-luasnya ditengah-tengah kekurangan dan keterbatasan yang besar bagi bagi disini. Oleh sebab itulah kami mendirikan sebuah organisasi kecil yang mungkin tidak sangat profesional mengingat kemampuan kami saat ini. Namanya Islamic Center Al Atsary Sawahlunto Sijunjung. Harapan Kami dengan membuat blog online ini adalah:

  1. Mendapatkan teman, saudara dan affiliasi yang membantu kami memberikan informasi tentang Islam yang shohih.
  2. Semoga ada Da’i yang tertarik berdakwah ke daerah kami.
  3. Memperluas wawasan atau Tsaqofah kami melalui akses online ini.

Demikianlah sekilas tentang kami.

Penasehat: Sedang Dicari

Ketua : Abu Luqman Hafidz

Sekretaris: Abu Abdullah Ilham

Pelaksana: Abu Abdillah Helmi, Romes, Agung, Fojem

Iklan

%d blogger menyukai ini: